Equipo


Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente SL está formada por un equipo profesional composto por titulados superiores cunha dilata experiencia na ordenación e avaliación de recursos naturais. A nosa experiencia reflíctese tamén a un nivel máis científico, tendo presentado varias comunicacións en diversos congresos nacionais e internacionais e tendo publicados varios artigos científicos, o que avala un rigoroso labor profesional.

Titulados superiores


Xosé Pardavila Rodríguez

 

Biólogo, colexiado nº 19755-X.
Licenciado na Universidade de Santiago de Compostela na especialidade de Bioloxía Animal.
Obtención do Diploma de Estudios Avanzados e recoñecemento de Capacidade Investigadora co traballo “Modelo de hábitat do teixugo (Meles meles, L. 1758), mediante o uso de SIX (Sistemas de Información Xeográfica) nun área do norte Peninsular". Programa de doutoramento “Medio Ambiente e Recursos Naturais" bienio 2005-2007, no Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola da Facultade de Bioloxía da USC. Doutorando no Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola da Facultade de Bioloxía da USC
Colaboración dentro do Proxecto Life-Naturaleza: “Conservación de quirópteros Amenazados en Extremadura" LIFE 04/NAT/E/000043(2006).
Cursos: “Curso teórico-prático de identificação acústica de morcegos"(CIBIO 2008), “Iniciación a ArcGis 9.0" (Delegación Galega do Colexio de Xeógrafos 2006), “Introdución ós Sistemas de Información Xeográfica con ArcView"(Rede de Aulas de Informática da USC 2002).

Adrián Lamosa Torres

 

Biólogo, colexiado nº 19481-X.
Licenciado na Universidade de Santiago de Compostela na especialidade de Bioloxía Animal.
Obtención do Diploma de Estudios Avanzados e recoñecemento de Capacidade Investigadora co traballo “Daños causados por el jabalí (Sus scrofa) en el interior de Galicia. Evolución poblacional y caracterización de las parcelas afectadas en el término municipal de Lalín (Pontevedra)". Programa de doutoramento “Medio Ambiente e Recursos Naturais" bienio 2004-2006, no Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola da Facultade de Bioloxía da USC.
Cursos: “Curso teórico-prático de identificação acústica de morcegos"(CIBIO 2008), “Iniciación a ArcGis 9.0" (Delegación Galega do Colexio de Xeógrafos 2006), “Aplicación de estatística básica con SPSS para biólogos" (USC 2005), “Introdución ós Sistemas de Información Xeográfica con ArcView" (Rede de Aulas de Informática da USC 2002).      

Publicacións e contribucións científicas


Publicacións científicas

 

Martínez-Freiría, F.; Pardavila, X. e Lamosa, A. (2012). Un nuevo caso de melanismo en Vipera latastei. Boletín de la Asociación Herpetológica Española, 23 (1), 51-54 pp.

Pardavila, X.; Lamosa, A. e Martínez-Freiría, F. (2012). Primera cita de depredación de Coronella austriaca sobre Vipera seoanei. Boletín de la Asociación Herpetológica Española, 23 (1), 60-61 pp.

Garrido-García, J.A.; Pérez-Aranda, D.; Pardavila, X.; Carro, F e Soriguer, R.C. (2009). Nuevas citas de micromamíferos en Andalucía oriental: herramienta de muestreo y corología. Galemys, 21 (1), 27-49 pp.

Garrido-García, J. A.; Soriguer,R. C.;  Pérez-Aranda Serrano D. e Pardavila, X.  (2008). A revision of the distribution of Cabrera’s vole (Microtus cabrerae Thomas 1906) in Andalusia (southern Spain). Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy, 19 (2): 121-131.

Carro, F.; Pérez-Aranda, D.; Lamosa, A.; Schmalenberger, H.P.; Pardavila, X.; Gegundez, M.I. e Soriguer, R. C. (2007). Eficiencia de tres tipos de trampas para la captura de micromamíferos. Galemys, 19 (NE): 73-81.

 

Publicacións divulgativas

 

Pardavila, X. e Lamosa, A. (2013). Os morcegos forestais na Galiza: especies en perigo. CERNA, 69:34-37.

 

Outras publicacións

 

Lamosa, A. e Pardavila, X. (2012). Mamíferos. Pp: 313-413. En: Domínguez, J., Lamosa, A., Pardavila, X., Martínez-Freiría, F., Regos A., Gil, A. e Vidal, M. (2012). Atlas de los vertebrados terrestres reproductores en el Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés y ZEPVN - LIC Baixa Limia. Xunta de Galicia, A Coruña, 426 Pp. ISBN:978-84-695-6544-5.

 

Contribución a congresos

 

Lamosa, A.; Pardavila, X.; Mangas, J.G.; Pérez-Rosales, C.; Maroñas, C.; Carrobles, M. e Martín-Atance, P. (2011). Aplicación de modelos predictivos en la gestión de comunidades de carnívoros. X Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. Organizadas pola SECEM en Fuengirola do 3 ó 6 de decembro de 2011. Comunicación oral.

Pardavila,X.; Lamosa,A.;  Pérez-Rosales,C.; Virgós,E.; Díaz,E.; Martín, A. e Mangas, J.G. (2011). Tejonerasoletrinas: ¿que índice explicamejorlaabundanciade tejones?. X Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. Organizadas pola SECEM en Fuengirola do 3 ó 6 de decembro de 2011. Comunicación oral.

Jaramillo,J.C.; Lamosa, A. e Pardavila, X. (2011). Selección$ y uso de hábitat por parte de la liebre ibérica (Lepus granatensis)enunazona sometidaa restauraciónvegetal(escombreradelignitos Meirama,ACoruña). X Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. Organizadas pola SECEM en Fuengirola do 3 ó 6 de decembro de 2011. Comunicación oral.

Lamosa, A.; Pardavila, X.; Moraña, A.; Carro, F.; Gil, A.; Domínguez, J. e Amoeiro, J.A. (2010). ¿Protegen los espacios naturales a las comunidades de quirópteros? Estudio preliminar en el LIC Baixa Limia - Serra do Xurés (Galicia). III Jornadas de la SECEMU: Métodos de seguimiento de murciélagos. Organizadas por la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos (SECEMU) en A Coruña o 20 e 21 de novembro de 2010. Comunicación en panel.

Pardavila, X.; Lamosa, A.; Carro, F.; Moraña, A.; Gil, A.; Domínguez, J. e Amoeiro, J.A. (2010). Distribución y selección de hábitat de dos especies de quirópteros forestales. Resultados preliminares en el LIC Baixa Limia - Serra do Xurés. III Jornadas de la SECEMU: Métodos de seguimiento de murciélagos. Organizadas por la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos (SECEMU) en A Coruña o 20 e 21 de novembro de 2010. Comunicación en panel.

Martínez Freiría, F.; Brito, J.C.; Domínguez, J.; Gil, A.; Lamosa, A.; Lorenzo, M. e Pardavila, X. (2010). ¿Está la biodiversidad protegida contra el cambio climático en los espacios protegidos? Predicciones para los reptiles en dos parques transfronterizos del noroeste de iberia. XI Congreso Luso – Español de Herpetología / XV Congreso Español de Herpetología: Anfibios y reptiles ante el cambio global. Organizado pola Asociación Herpetológica Española e a Sociedade Portuguesa de Herpetología en Sevilla do 6 ó 9 de outubro de 2010. Comunicación en panel.

Pardavila, X.; Lamosa, A.; Mangas, J.G.; Díaz, E.; Pérez-Rosales, C. e Virgós, E. (2009). Aproximación al comportamiento del tejón mediante el uso de foto - trampeo. Resultados preliminares. IX Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. Organizadas pola SECEM en Bilbo do 4 ó 7 de decembro de 2009. Comunicación oral.

Lamosa, A.; Pardavila, X.; Mangas, J.G.; Pérez-Rosales, C.; Maroñas, C. e Martín-Atance, P. (2009). Distribución y selección de hábitat del gato montés (Felis silvestris Schreber, 1777) en el P.N. de la Serranía de Cuenca. IX Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. Organizadas pola SECEM en Bilbo do 4 ó 7 de decembro de 2009. Comunicación en panel.

Pardavila, X.; Lamosa, A.; Mangas, J.G.; Díaz, E.; Pérez-Rosales, C. e Virgós, E. (2009). Badger sett survey by camera trap: assessment of the activity patterns. 27th Mustellid Colloquium, Organizado polo Centro de Biologia Ambiental da Facultade de Ciências da Universidade de Liboa, en Lisboa, Portugal do 18 ó 20 de Novembro de 2009. Comunicación en panel.

Lamosa, A.; Mangas, J.G.; Pardavila, X.; Díaz, E. e Virgós, E. (2009). Environmental correlates of badger setts along Iberian Peninsula. 27th Mustellid Colloquium, Organizado polo Centro de Biologia Ambiental da Facultade de Ciências da Universidade de Lisboa, en Lisboa, Portugal do 18 ó 20 de Novembro de 2009. Comunicación en panel.

Mangas, J.G.; Virgós, E.; Pardavila, X. e Lamosa, A. (2009). Badger distribution models in a mediaterranean environmental gradient: are habitat variables enought?. 27th Mustellid Colloquium, Organizado polo Centro de Biologia Ambiental da Facultade de Ciências da Universidade de Lisboa, en Lisboa, Portugal do 18 ó 20 de Novembro de 2009. Comunicación en panel.

Martín-Atance, P.; De la Hoz, M.; Pérez, J.; Pardavila, X.; Lamosa, A. e Mangas, J.G. (2009). Uso de modelos de máxima entropía para la predicción del área de distribución del corzo (Capreolus capreolus), cabra montés (Capra pyrenaica) y muflón (Ovis aries musimon) en el Parque Natural de la Serranía Alta de Cuenca. V World Conference on Mountain Ungulates, organizado pola IUCN e a Junta de Andalucía, en Granada, do 10 ó 14 de novembro de 2009.

Lamosa, A.; Pardavila, X.; Schmalenberger, H.P. e Carro, F. (2007). Desarrollo de un mapa de riesgo de los daños provocados por el jabalí (Sus scrofa) en medios agrícolas del noroeste ibérico. VIII Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. Organizadas pola SECEM en Huelva do 5 ó 8 de decembro de 2007. Comunicación en panel.

Pardavila, X.; Lamosa, A.; Díaz, E.; Martínez-Freiría, F.; Virgós, E. e Guitián J. (2007). Modelo de hábitat de tejón (Meles meles L., 1758), mediante el uso de GIS en un área del norte peninsular. VIII Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. Organizadas pola SECEM en Huelva do 5 ó 8 de decembro de 2007. Comunicación en panel.

Pérez-Aranda, D.; Pardavila, X.; Garrido, J. A. ; Carro, F. e Soriguer R. C. (2007). Patrones de uso del espacio e inferencias sobre el sistema de apareamiento en el topillo nival (Chionomys nivalis). VIII Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. Organizadas pola SECEM en Huelva do 5 ó 8 de decembro de 2007. Comunicación en panel.

Lamosa, A.; Pardavila, X.; Martínez, F. e Carro, F. (2007). Population dynamics of the Apodemus sylvaticus in the North West of the Iberian Peninsula. V European Congress of Mammalogy. Organizado pola Universidade de Siena e Societas Europaea Mammalogica (SEM) en Siena, Italia do 21 ó 26 de setembro de 2007. Comunicación en panel.

Carro, F.; Pérez-Aranda, D.; Pardavila, X.; Lamosa, A.; Soriguer, R. C. e Schmalenberger, H.P. (2007). Population dynamics of a micro mammals´ population in a rocky ground habitat in Peña Trevinca. NW of the Iberian Peninsula. V European Congress of Mammalogy. Organizado pola Universidade de Siena e Societas Europaea Mammalogica (SEM) en Siena, Italia do 21 ó 26 de setembro de 2007. Comunicación en panel.

Carro, F.; Pérez-Aranda, D.; Lamosa, A.; Schmalenberger, H.P.; Pardavila, X. e Soriguer, R.C. (2005). Índice de capturabilidad en función del tipo de trampa, ¿cl es la mejor trampa para capturar micromamíferos?. VII Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. Organizadas pola SECEM en Valencia do 3 ó 6 de decembro de 2005. Comunicación en panel.

De Nóvoa, D.; Pardavila, X. e Lamosa, A. (2005). Efectos de las vías de comunicación sobre los mamíferos silvestres: resultados preliminares. VII Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. Organizadas pola SECEM en Valencia do 3 ó 6 de decembro de 2005. Comunicación en panel.

Jaramillo, J.C.; Pardavila, X.; Fernández, J.R. e Rey, J.M. (2004). Preliminary results about the Lepus granatensis density in a area in ecological restoration. Lignitos Meirama (A Coruña-Galicia-Spain). 2nd World Lagomorph Conference. Organizado polo Centro de Investigaçao em Biodiversidade e Recursos Genéticos en Vairão, Portugal do 26 ó 31 de xullo de 2004. Comunicación en panel.

Jaramillo, J.C.; Pardavila, X.; Fernández, J.R. e Rey, J.M. (2004). Lepus granatensis as the main component of the carnivores diet in a restoration area. Lignitos Meirama ( A Coruña – Galicia). 2nd World Lagomorph Conference. Organizado polo Centro de Investigaçao em Biodiversidade e Recursos Genéticos en Vairão, Portugal do 26 ó 31 de xullo de 2004. Comunicación en panel.

Pardavila, X.; de Nóvoa, D.; Díaz, E. eMucientes, G.R. (2003). Resultados del primer sóndeo nacional de tejoneras, en Galicia. VI Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. Organizadas pola SECEM en Ciudad Real do 5 ó 8 de decembro de 2003. Comunicación oral.

Jaramillo, J.C.; Pardavila, X.; Lamosa, A.; Fernández, J.R. e Rey, J.M. (2003). Studies about the iberian hare (Lepus granatensis) home range, through radiotelemetry techniques in the external slag heap of the mine called “Lignitos de Meirama", A Coruña, Galicia, España. XXVIth Congress of the International Union of Game Biologists. Xth Perdix Symposium. Organizado pola Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem en Braga, Portugal do 1 ó 6 de setembro de 2003. Comunicación en panel.