Contacto


Pode contactar connosco na dirección de correo electrónico: sorexecoloxia@sorexecoloxia.com

ou na dirección postal: rúa das Barreiras, nº80, 2º, 15702, Santiago de Compostela.

Tamén podes chamarnos por teléfono ó 669 235 209.

A posta en contacto connosco por calquera dos medios indicados supón a aceptación dos termos e condicións de uso.


Por favor inserta el código:

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.

Aos efectos do establecido na Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Real Decreto 1720/2007, comunicámoslle que os seus datos de Carácter Persoal pasarán a formar parte dunha base de datos xestionada baixo a responsabilidade de Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente S.L. coa finalidade de ser incorporado ao ficheiro CLIENTES, o cal se atopa rexistrado na AEPD, tal e como establece a normativa legal, a este respecto.
Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente S.L.
, como Responsable do Ficheiro, permítelle exercitar os seus Dereitos ARCO, (acceso, rectificación, cancelación e oposición), a través dun medio gratuíto na seguinte dirección de correo postal: rúa das Barreiras, nº80, 3º, 15702, Santiago de Compostela.