Contacto


Pode contactar connosco na dirección de correo electrónico: sorexecoloxia@sorexecoloxia.com

ou na dirección postal: rúa das Barreiras, nº80, 2º, 15702, Santiago de Compostela.

Tamén podes chamarnos por teléfono ó 669 235 209.

A posta en contacto connosco por calquera dos medios indicados supón a aceptación dos termos e condicións de uso.

Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.

Por favor inserta el código:

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.

De conformidade co disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, e a Lei Orgánica 3/2018 sobre Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais, informámoslle que os datos proporcionados ao longo da prestación do servizo incorporaranse as Actividades de Tratamento titularidade de SOREX ECOLOXÍA E MEDIO AMBIENTE, S.L., con CIF número B 70.192.588, e domicilio social en Rúa das Barreiras, nº 80, 3º, 15.702, Santiago de Compostela (A Coruña). A finalidade do devandito tratamento é prestarlle un óptimo servizo como cliente e o mantemento da relación comercial no seu caso establecida.

Do mesmo xeito, a empresa informa que os seus datos serán utilizados para realizar comunicacións comerciais e promoción dos produtos ofrecidos pola organización.

 

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, borrado, limitación, oposición e portabilidade en calquera momento por escrito, acompañada dunha copia dun documento oficial que identifica dirixido ao enderezo arriba indicada, ou ao correo electrónico sorexecoloxia@sorexecoloxia.com Do mesmo xeito, e igualmente, pode revogar o consentimento dado á recepción de comunicacións comerciais de conformidade co disposto na Lei 34/2002.

 

Pode consultar información adicional e detallada sobre Protección de Datos na nosa Política de Privacidade do sitio web www.sorexecoloxia.com

 

Por último, a empresa infórmalle que ao asinar este documento, concede o seu consentimento para o tratamento dos seus datos para o propósito antes mencionado.