Píntega (Salamandra salamandra)

Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente SL nace para ofrecer ao público a súa experiencia na xestión de fauna e recursos medio ambientais, empregando as últimas ferramentas para o desenvolvemento dos nosos proxectos.
Constituída por Biólogos cualificados, contamos cunha dilata experiencia na ordenación e avaliación de recursos naturais.
O ámbito de traballo de Sorex, Ecoloxía e Medio Ambiente SL enmárcase na prestación de servizos ambientais especializados no campo do medio natural: estudos e investigación con fauna silvestre, elaboración de Plans de Ordenación Cinexética e Plans Anuais de Caza, inventarios de fauna e vexetación para Estudos de Impacto Ambiental, desenvolvemento de estudos previos de avifauna e quirópteros para emprazamentos de parques eólicos, desenvolvemento de plans de seguimento ambiental (censos de avifauna e quirópteros e estudos de colisións) en parques eólicos, censos de fauna, desenvolvemento de guías e paneis informativos.